Programmet for årets konferanse er forsatt under utvikling. Informasjon om foredragsholdere og påmelding finner du på nettsida til Lofoten Matpark
http://www.lofotenmatpark.no
I tillegg ligger det litt ekstra informasjon om foredragene ute på vår facebookside: 
https://www.facebook.com/kystnaring