Programmet for årets konferanse er forsatt under utvikling. Informasjon om foredragsholdere og påmelding finner du på:
http://bit.do/kyst2016 
I tillegg ligger det litt ekstra informasjon om foredragene ute på vår facebookside: 
https://www.facebook.com/kystnaring