Det er i interaksjonen  mellom kunde og leverandør verdier skapes. Hvordan dette bør gjøres finnes det mye teori og beskrevet praksis på. Hva som er suksesskriterier kan variere fra bransje til bransje og følger til en viss grad trender, men noen tydelige fellesnevnere finnes.
Våre spennende foredragsholdere vil gjennom eksempler fra sine virksomheter belyse dette temaet og gi ny kunnskap og inspirasjon til deg som deltaker.
Velkommen til næringslivets møtearena i spennende omgivelser på Lofotr Vikingmuseum. 

Kystnæringskonferansen arrangeres av Lofoten Matpark i nært samarbeid med lokalt næringsliv og kommuner. Formålet er å bidra til næringsvekst i regionen. Våre økonomiske bidragsytere til konferansen er Vestvågøy kommune, Sparebank 1 Nord-Norge, Lofoten sparebank og Adwice.

DATO:

9. november 2016


TID:

9.30-16.00


STED:

Lofotr Vikingmuseum, Borg